Kyzyl-Zhar – Aktobe

23.Sep.2023

ХХIII round on September 23-24 (Saturday, Sunday).