“Aktobe M” won a long-awaited victory

30.Jun.2023

Aktobe Y – Arys (5:1)

Goals: Islam Amangali 24, 47, 67, Doszhan Arystanov 59, Alisher Kenzhegulov 80 – Nurbakyt Dosanov 33