Minimally lost at home

13.Jul.2023

“Aktobe M” – “Akzhaiyk” – 0:1

Goal: Bakdaulet Konlimkos 37